Friday, 15 February 2019

Grammar Doctor

Classes especials de reforç per a alumnes de Pre-First i First.
Al llarg dels anys, hem vist com alguns alumnes que arriben al nivell B2 (B2.1 o B2.2) es queden una mica encallats. Això succeeix perquè la dificultat (sobretot en la gramàtica) ja comença a ser notable. 
Per a reforçar aquest aspecte de l’aprenentatge sense haver d’aturar l’evolució del curs, oferim Grammar Doctor, un paquet de 7’5h de classe ideat especialment per a treballar aquells punts de gramàtica que costen més als alumnes.
A qui s’adreça?
Grammar Doctor està especialment adreçat a alumnes de Pre-First i First Certificate de Cambridge School que troben difícil assolir el nivell de gramàtica previst per a aquests nivells, i més concretament per als alumnes següents:
-Pre-First (T)PFCE: Que hagin obtingut menys del 65% de nota a l’examen de mig curs
-First (T)FCE: Que no hagin aprovat l'examen de mig curs (menys del 60%)
Com funciona?
Grammar Doctor té una durada de 7,5h (5 sessions d’1h 25 minuts), que tenen lloc al llarg de març i abril per donar temps a assolir la resta de coneixements del curs. Hi haurà deures cada setmana.
Quin preu té?
Té un cost de només 37,5€, i no cal comprar llibre de curs.
On i quan?
Les classes Grammar Doctor s’ofereixen a les nou escoles Cambridge School en els horaris següents:
LA GARRIGA
Divendres, 18:30 - 19:55 – Del 8 de març al 5 d’abril

Ahir un dels nostres grups va celebrar Saint Valentines day.